უფასო განცხადებები

ინფორმაციული უსაფრთხოება

ინფორმაციული უსაფრთხოება 0 ლარი მფლობელი: vakonika
ვებ გვერდი: www.bdc-center.ge
ელ. ფოსტა: academy@bdc-center.ge
ტელ.: 2920330
ნახეთ ყველა განცხადება
განცხადება ნახა: 2 ვიზიტორმა
№ 805682 დრო: 18 აგვისტო 2014

ინფორმაციული უსაფრთხოება

ინფორმაციული უსაფრთხოება

სასწავლო კურსის მიზანი:
სასწავლო კურსის მიზანია მსმენელი გაეცნოს ინფორმაციული უსაფრთხოების ზოგად ცნებებს, კრიპტოგრაფიის საფუძვლებს, უსაფრთხოების უზრუნველყოფისა და დაცვის პრობლემებს. შეისწავლოს მათი გადაწყვეტის გზები და საშუალებები.

სწავლის შედეგი
კურსის სწავლების შედეგად მსმენელი მიიღებს ცოდ­ნას ინფორმაციული პროცესების (ინფორმაციის შეტანა, გამოტანა, გადაცემა, დამუშავება, დაგროვება, შენახვა) რეალიზაციისას ინფორმაციის დაცვის მეთოდებსა და საშუალებებზე;
ეცოდინება ინფორმაციული უსაფრთხოების ორგა­ნიზა­ცი­ული უზრუნველყოფის ძირითადი ელემენ­ტები;
შეეძლება გამოიყენოს ინფორმაციის დაცვის საშუალე­ბები და მეთოდები, არასანქცირებული წვდომისაგან დასაცავად;
ეცოდინება პროგრამული და მეთოდური დაცვის საშუალებები.

თემის დასახელება და შინაარსი
უსაფრთხოება ვირტუალურ მანქანებში, VMware Workstation-ის მაგალითზე;
ოპერაციულ სისტემაში მომხმარებლის რეგისტრაცია და მათი უფლებების განსაზღვრა;
საქაღალდეების, მოწყობილობების და პრინტერის გაყოფა ქსელში, ფაილებზე, საქაღალდეებზე და სხვა რესურსებზე წვდომის კონტროლის განსაზღვრა;
MS Office ფაილების უსაფრთხოება და წვდომის კონტროლის განსაზღვრა;
ინფორმაციის დაცვა შიფრაციის დახმარებით: ფაილების და საქაღალდეების დაშიფვრა, ლოგიკური დანაყოფების და ფლეშის შიფრაცია BitLocker პროგრამით;
მონაცემთა დაშიფრვა სიმეტრიული და ასიმეტრიული მეთოდის გამოყენებით: კრიპტოგრაფიული პროგრამის PGP-ის განხილვა;
სერტიფიკატები. ციფრული სერტიფიკატების განხილვა და მათი მართვა;
ფაილებზე ელექტრონული ხელმოწერის განხორციელება, დაშიფრული ელექტრონული წერილების გაგზავნა;
გავრცელებული ვირუსების და მათგან თავდაცვის გზების განხილვა. ანტივირუსული პროგრამების ინსტალაცია;
პერსონალური ფაიერვოლის კონფიგურირება;
ვირტუალური დაცული ქსელების (VPN) ტექნოლოგიის განხილვა;
მონაცემთა სარეზერვო ასლის შექმნა/აღდგენა სხვადასხვა მეთოდების გამოყენებით;
ოპერაციული სისტემის სარეზერვო ასლის შექმნა და მისი აღდგენა;
სხვა დამაზიანებელ პროგრამებთან საბრძოლველად სხვადასხვა უტილიტების გამოყენება;
უსაფრთხოების შესამოწმებელი უტილიტები; აუდიტი;
ტესტირება.

(995) 593 555 025 (995) 555 870 880
ვებ-გვერდი: ctaedu.ge
facebook: Computer Technologies Academy
ctaedu.ge@gmail.com
რუსთაველის გამზ. № 36; მე-3 სართული

მსგავსი განცხადებები
იყიდება ლეპტოპის
0 ლარი
Female Private
1 ლარი
იყიდება იუესბი
0 ლარი
Copyright © 2006-2017 KeKe.ge, All Rights Reserved. საიტზე წარმოდგენილი სავაჭრო ნიშნები და ბრენდები ეკუთვნით მათ კანონიერ მფლობელებს. საიტით სარგებლობისას თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით მომხმარებლებთან შეთანხმებას.